Πρώτες Βοήθειες

Πρώτες Βοήθειες

Σε περίπτωση ανάγκης

Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών το αεροδρόμιο μας διαθέτει Σταθμό Πρώτων Βοηθειών. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις Πληροφορίες του αεροδρομίου.