Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 ZTH Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 ZTH Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 ZTH Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 ZTH Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 ZTH Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2022 ZTH Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2023 ZTH Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2024 ZTH Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Διεθνής Αεροπορική Κίνηση Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2024 - ΖΤΗ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 ZTH Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 ZTH Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 ZTH Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 ZTH Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2021 ZTH Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2022 ZTH Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιανουάριος 2023 - ΖΤΗ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2023 - ΖΤΗ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2023 - ΖΤΗ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2023 - ΖΤΗ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2023 - ΖΤΗ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούνιος 2023 - ΖΤΗ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούλιος 2023 - ΖΤΗ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Αύγουστος 2023 - ΖΤΗ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Σεπτέμβριος 2023 - ΖΤΗ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Οκτώβριος 2023 - ΖΤΗ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Νοέμβριος 2023 - ΖΤΗ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Δεκέμβριος 2023 - ΖΤΗ Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα