Τελωνεία και Φόροι

Τελωνεία και Φόροι

Επιτρεπόμενα όρια και περιορισμοί

Οινοπνευματώδη ποτά, προϊόντα καπνού, μετρητά

 

Οινοπνευματώδη ποτά και προϊόντα καπνού

Όταν ταξιδεύετε από μια χώρα της ΕΕ εν προκειμένω, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία σε άλλη, μπορείτε να μεταφέρετε μαζί σας προϊόντα καπνού και οινοπνευματώδη ποτά για προσωπική χρήση, όχι όμως για μεταπώληση.

Με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ, δεν χρειάζεται να αποδείξετε ότι τα προϊόντα αυτά προορίζονται για προσωπική χρήση, εφόσον οι ποσότητες που μεταφέρετε είναι μικρότερες από:

 • 800 τσιγάρα
 • 400 πουράκια
 • 200 πούρα
 • 1 κιλό καπνού
 • 10 λίτρα αλκοολούχων ποτών
 • 20 λίτρα αλκοολωμένου κρασιού
 • 90 λίτρα κρασί (συμπεριλαμβανομένων 60 λίτρων αφρώδους κρασιού κατ' ανώτατο όριο)
 • 110 λίτρα μπίρα.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να θέτουν περιορισμούς όσον αφορά την ποσότητα τσιγάρων  που μπορείτε να έχετε μαζί σας όταν προέρχεστε από ορισμένα κράτη μέλη που ακόμη δεν χρεώνουν το ελάχιστο επίπεδο ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η επιτρεπόμενη ποσότητα δεν μπορεί να είναι κάτω από 300 τσιγάρα. Ενημερωθείτε από τις  τελωνειακές αρχές της χώρας που πρόκειται να επισκεφθείτε.

Αν μεταφέρετε μεγαλύτερες ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών ή προϊόντων καπνού από αυτές που επιτρέπονται για προσωπική χρήση, ενδέχεται να σας ζητηθεί:

 • να αποδείξετε ότι είναι για προσωπική σας χρήση
 • να προσκομίσετε απόδειξη αγοράς (δελτίο παραλαβής ή τιμολόγιο).

Αν μεταφέρετε μαζί σας ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών ή προϊόντων καπνού εντός των ορίων που προβλέπονται για προσωπική χρήση, δεν υποχρεούστε να καταβάλετε ειδικό φόρο κατανάλωσης στη χώρα της ΕΕ στην οποία πηγαίνετε.

Οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν για τους ταξιδιώτες κάτω των 17 ετών, οι οποίοι απαγορεύεται να μεταφέρουν οινοπνευματώδη ποτά ή προϊόντα καπνού σε οποιαδήποτε ποσότητα. Επίσης, δεν μπορείτε να αγοράζετε αφορολόγητα είδη όταν ταξιδεύετε από χώρα σε χώρα της ΕΕ.

 

Μετρητά

Αν θέλετε να ταξιδέψετε σε διάφορες χώρες της ΕΕ εν προκειμένω, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία έχοντας μαζί σας 10.000 ευρώ ή περισσότερα σε μετρητά , ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα, θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξόδου, εισόδου και διέλευσης για το αν θα πρέπει να τα δηλώσετε.

Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε από ή προς μια χώρα της ΕΕ έχοντας μαζί σας πάνω από 10.000 ευρώ ή περισσότερα σε μετρητά (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα) πρέπει να τα δηλώσετε στις τελωνειακές αρχές.

 

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Εάν ταξιδεύετε στην ΕΕ από τρίτη χώρα, μπορείτε να μεταφέρετε μαζί σας αγαθά για προσωπική σας χρήση, στις παρακάτω ποσότητες, χωρίς να πληρώσετε ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Το ίδιο ισχύει εάν ταξιδεύετε από τα Κανάρια Νησιά, τα Νησιά της Μάγχης, το Γιβραλτάρ και άλλα εδάφη στα οποία δεν ισχύουν οι κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

 

Οινοπνευματώδη ποτά

 • 1 λίτρο οινοπνευματωδών ποτών άνω των 22 % vol. ή 2 λίτρα ενισχυμένου ή αφρώδους οίνου
 • 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου
 • 16 λίτρα μπίρας

 

Προϊόντα καπνού

Εάν έρχεστε από χώρα εκτός ΕΕ, ισχύουν υψηλότερα ή χαμηλότερα όρια, ανάλογα με τη χώρα που επισκέπτεστε. Αν μια χώρα της ΕΕ αποφασίσει να εφαρμόζει τα χαμηλότερα όρια, μπορεί να επιλέξει να τα εφαρμόζει είτε μόνο σε ταξιδιώτες χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Σλοβακία) είτε σε όλους τους ταξιδιώτες (Εσθονία και Ρουμανία).

Υψηλότερα όρια

Χαμηλότερα όρια

200 τσιγάρα ή                             
100 πουράκια ή
50 πούρα ή
250 g καπνού

40 τσιγάρα ή                         
20 πουράκια ή
10 πούρα ή
50 g καπνού

 

Άλλα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων

Επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων αξίας έως 300 ευρώ ανά ταξιδιώτη, ή 430 ευρώ για ταξιδιώτες αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών. Ορισμένες χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν χαμηλότερο όριο, 150 ευρώ, για ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών.

 

ΠΗΓΗ: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_el.htm