Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιβατών

Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιβατών

Πληροφορίες για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα

Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα

Επιβάτες με αναπηρία και επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα, οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια για τη μετακίνησή τους στους χώρους του αεροδρομίου, θα πρέπει να έχουν υποβάλει εγκαίρως το σχετικό αίτημα επικοινωνώντας με την αεροπορική εταιρία ή ταξιδιωτικό τους γραφείο τουλάχιστον 48 ώρες πριν την δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης.

Με την άφιξη τους στο αεροδρόμιο, Άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να κατευθύνονται στo check-in της αεροπορικής εταιρίας που ταξιδεύουν ή στα σημεία με τη σχετική σήμανση προκειμένου να ενημερώσουν τους παρόχους υπηρεσιών επίγειας βοήθειας για την άφιξη τους.

Σκύλοι Συνοδείας

Όταν ένα άτομο με αναπηρία ή Μειωμένη Κινητικότητα απαιτεί τη χρήση αναγνωρισμένου σκύλου υποστήριξης, θα πρέπει να ενημερώνει την αεροπορική εταιρεία ή το ταξιδιωτικό γραφείο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης και σύμφωνα με την ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με τη μεταφορά σκύλων υποστήριξης επί του σκάφους.

Ποιοτικά Πρότυπα Παροχής Συνδρομής για ΑμεΑ στο Αεροδρόμιο Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός»

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006, αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα (εφεξής ΑμεΑ), το αεροδρόμιο Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός» έχει ορίσει ακόμη πιο αυξημένα ποιοτικά πρότυπα για την επίγεια παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν με αεροσκάφος ως ακολούθως:

Για Αναχωρούντες Επιβάτες - ΑμεΑ με πρότερη ενημέρωση (ενημέρωση στον Αερομεταφορέα/Πράκτορα/Ταξιδιωτικό Πράκτορα τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης τους)

Με τη γνωστοποίηση της άφιξης τους στο καθορισμένο σημείο του αεροδρομίου:

 • 80% των επιβατών δε θα πρέπει να περιμένει περισσότερο από 10 λεπτά για την παροχή συνδρομής
 • 90% των επιβατών δε θα πρέπει να περιμένει περισσότερο από 15 λεπτά για την παροχή συνδρομής
 • 100% των επιβατών δε θα πρέπει να περιμένει περισσότερο από 20 λεπτά για την παροχή συνδρομής

Για Αφικνούμενους Επιβάτες – ΑμεΑ με πρότερη ενημέρωση (ενημέρωση στον Αερομεταφορέα/Πράκτορα/Ταξιδιωτικό Πράκτορα τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη δημοσιευμένη ώρα άφιξης της πτήσης τους)

Η συνδρομή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στην πύλη ή στο αεροσκάφος:

 • 80% των επιβατών μέσα σε 5 λεπτά από την άφιξη του αεροσκάφους στη θέση στάθμευσης
 • 90% των επιβατών μέσα σε 10 λεπτά από την άφιξη του αεροσκάφους στη θέση στάθμευσης
 • 100% των επιβατών μέσα σε 20 λεπτά από την άφιξη του αεροσκάφους στη θέση στάθμευσης

Για Αναχωρούντες Επιβάτες - ΑμεΑ χωρίς πρότερη ενημέρωση (ενημέρωση στον Αερομεταφορέα/Πράκτορα/Ταξιδιωτικό Πράκτορα σε λιγότερο από 48 ώρες πριν τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης τους)

Με τη γνωστοποίηση της άφιξης τους στο καθορισμένο σημείο του αεροδρομίου:

 • 80% των επιβατών δε θα πρέπει να περιμένει περισσότερο από 20 λεπτά για την παροχή συνδρομής
 • 90% των επιβατών δε θα πρέπει να περιμένει περισσότερο από 25 λεπτά για την παροχή συνδρομής
 • 100% των επιβατών δε θα πρέπει να περιμένει περισσότερο από 30 λεπτά για την παροχή συνδρομής

Για Αφικνούμενους Επιβάτες - ΑμεΑ χωρίς πρότερη ενημέρωση (ενημέρωση στον Αερομεταφορέα/Πράκτορα/Ταξιδιωτικό Πράκτορα σε λιγότερο από 48 ώρες πριν τη δημοσιευμένη ώρα άφιξης της πτήσης τους)

Η συνδρομή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στην πύλη ή στο αεροσκάφος:

 • 80% των επιβατών μέσα σε 15 λεπτά από την άφιξη του αεροσκάφους στη θέση στάθμευσης
 • 90% των επιβατών μέσα σε 20 λεπτά από την άφιξη του αεροσκάφους στη θέση στάθμευσης
 • 100% των επιβατών μέσα σε 25 λεπτά από την άφιξη του αεροσκάφους στη θέση στάθμευσης

Προσοχή

Το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας παροχής συνδρομής για τους επιβάτες – ΑμεΑ ισχύει μόνο με την προϋπόθεση ότι οι επιβάτες – ΑμεΑ παρουσιάζονται στο καθορισμένο σημείο του αεροδρομίου εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων.