Φόρτιση κινητών συσκευών

Φόρτιση κινητών συσκευών

Δωρεάν φόρτιση κινητών συσκευών διαθέσιμη στις περιοχές μετά τους ελέγχους ασφαλείας (ελεγχόμενες περιοχές).

  • Αναχωρήσεις, Περιοχή Ελεγχόμενης Πρόσβασης, Εντός Schengen πύλη 3
  • Αναχωρήσεις, Περιοχή Ελεγχόμενης Πρόσβασης, Εκτός Schengen πύλη 7

Οι φορτιστές κινητών συσκευών διαθέτουν επαγωγικές επιφάνειες, Micro USB, USB hub και πρίζες.